PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu FLORAMIX.CZ - Roman Bednárek, na stránkách floramix.cz, IČ 66697930, sídlo U Lesa 782/48, Karviná zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. Zákona č. 110/2019 O zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je FLORAMIX.CZ - Roman Bednárek IČ 66697930 se sídlem U Lesa 782/48, Karviná, (dále jen "Správce");

1.2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: obchod@floramix.cz, tel.: +420 608 610 501;

1.3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

2. Zdroje zpracovaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě floramix.cz;

2.2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;

2.3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

 • Za účelem registrace na webové stránce floramix.cz;
 • Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);
 • Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;
 • Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů);
 • Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

4. Doba uchování osobních údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu;

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

5. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

5.1. Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

5.2. Subdodavateli správce jsou:

 • Webnode AG (systém e-shopu);
 • Google Analytics (analýza webových stránek);
 • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
 • Zásilkovna s.r.o. (doručovací služba);
 • PPL CZ s.r.o. (doručovací služba);
 • DPD CZ s.r.o. (doručovací služba);
 • GLS CR s.r.o. (doručovací služba);
 • Výdejní místo (pro osobní odběr);
 • GPWebPay (pro platby on-line);
 • PayPal (pro platby on-line);
 • Stripe (pro platby on-line);
 • Účetní a daňový poradce (pro splnění zákonných požadavků);

(dále pak osoby podílející se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě smlouvy, poskytovatelé marketingových služeb, cloudových služeb a služeb souvisejících s provozováním e-shopu floramix.cz)

6. Práva kupujícího

6.1. Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům;
 • na opravu osobních údajů;
 • na vymazání osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování;
 • na přenositelnost údajů;
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: obchod@floramix.cz;
 • podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

7. Zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce floramix.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

8.2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

8.3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.


Tato Pravidla vstupují v platnost 1. května 2021